1, Výmena tovaru - zámena veľkosti alebo druhu tovaru


Nenosený a nepoškodený tovar spolu s vyplneným formulárom odošlete na adresu:
Papučka.sk - Alena Kubíková, Poľná 345, 034 83 Liptovská Teplá
Následne Vám, spätne v najskoršej lehote, odošleme žiadaný tovar na výmenu.
Náklady (poštovné) na výmenu spoplatnujeme sumou 3,00 €, ktoré uhradíte na pošte, priamo pri prevzatí. Výmenu tovaru uplatňujte písomnou formou v listinnej podobe. Pričom použite formulár, ktorý vytlačte, zrozumiteľne vyplnťe a následne vlastnoručne podpíšte.

Formulár na výmenu tovaru nájdete kliknutím na TENTO ODKAZ

Tovar nám prosím doručte KOMPLETNÝ, NEPOŠKODENÝ a NEPOUŽÍVANÝ, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 2, Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Právo na odstúpenie od zmluvy prosím uplatňujte písomnou formou v listinnej podobe. Pričom použite formulár, ktorý vytlačte, zrozumiteľne vyplnťe a následne vlastnoručne podpíšte.
Formulár na odstupenie od zmluvy nájdete kliknutím na TENTO ODKAZ

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie viac druhov obuvi) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu:
Papučka.sk - Alena Kubíková, Poľná 345, 034 83 Liptovská Teplá

Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 
Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte KOMPLETNÝ, NEPOŠKODENÝ a NEPOUŽÍVANÝ, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli vo formuári. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).


Pri poskytovaní služieb používame cookies. Používaním (zobrazovaním) stránky súhlasite s používaním a uchovávaním cookies. Viac informácií.
Rozumiem