Obchodné podmienky (OP)

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode www.papucka.sk a upravujú práva a povinnosti pre predávajúceho:

Papučka.sk, Alena Kubíková
Poľná 345
034 83 Liptovská Teplá

IČO: 3383462
DIČ: 102164327
Nie som platca DPH.

Číslo živnostenského registra 508-5470. Obvodný úrad Ružomberok.

Na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci v momente odoslania svojej objednávky súhlasí s týmito OP s ktorými sa pred uskutočnením svojej objednávky riadne oboznámil.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy = objednávka

Objednávku uskutočnite:

- vyplnením a odoslaním formulára kupujúcim na stránke predávajúceho
- e-mailom kupujúceho a zaslaním predávajúceho

Potvrdenie objednávky Vám oboznámime:

- e-mailom
- telefonicky

Ak si prajete zrušiť objednávku, ktorá nebola ešte vybavená, kontaktujte nás prosím čo najskôr na telefónnom čísle 0911 632 446 alebo e-mailom na ahoj@papucka.sk

3. Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať tovar a jeho množstvo v kúpnej cene platnej v deň odoslania objednávky
- vhodne tovar zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy

4. Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a zaplatiť kúpnu cenu platnú v deň odoslania objednávky
- v prípade akýchkoľvek závad na tovare nás prosím ihneď kontaktujte

5. Spôsob dodania tovaru:

- Slovenskou poštou
Doporučená dobierka II. triedy - 3,00€
- Poštový kuriér
Doporučená dobierka II. triedy - 7,50€

6. Dodacia lehota:

- sa riadi poštovým poriadkom Slovenskej pošty a.s.
- kuriérom

V prípade, že si nevyzdvihnete tovar na pošte, a tovar sa vráti späť, požadujeme uhradiť poštovné.

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru a bez udania dôvodu.
Ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, tento pošle späť na adresu predávajúceho na vlastné náklady doporučene - nie však na dobierku.
Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, s pôvodnými etiketami.
V prípade splnenia uvedených podmienok Vám vrátime peniaze za tovar do 10 dní po prijatí tovaru.

8. Záručná doba

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená lehota 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia kupujúcemu.

V prípade reklamácie je potrebné aby ste nás bezodkladne informovali na telefónnom čísle 0911 094 468 alebo mailom ahoj@papucka.sk

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Nevzťahuje sa na vady, ktoré boli spôsobené bežným opotrebovaním, či nesprávnym používaním. Reklamovaný tovar je potrebné vrátiť spolu s dokladom o jeho zakúpení.

V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar vymenený za nový kus, prípadne Vám vrátime zaplatenú sumu najneskôr do 30tich kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie.

9. Ochrana súkromia a osobných údajov:

Dodržiavame zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke.

Záverom Vám prajeme príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode.
 

Pri poskytovaní služieb používame cookies. Používaním (zobrazovaním) stránky súhlasite s používaním a uchovávaním cookies. Viac informácií.
Rozumiem